شدت بحران آب در کابل Pak Afghan Youth Forum PAYF

کابل پنجمین شهر سریع‌الرشد در جهان و در میان شهرهای هست که با کمی آب روبرو هست. همچنان رشد نفوس در کابل از سال ۲۰۰۲ بی سابقه بوده است۔
یک مطالعه نشان میدهد که در سال ۲۰۱۵ تقاضای آب برای شهر کابل ۱۲۳.۴ میلیون متر مکعب تخمین شده بود. این مطالعه پتانسیل آب زیرزمینی را تقریباً ۴۴ میلیون متر مکعب در سال تخمین کرده بود که قادر است تنها ۲ میلیون نفوس را با مصرف سرانه متوسط ۵۰ لیتر در هر روز پوشش دهد۔
بر اساس مطالعات، سطح آب زیرزمینی در کابل بین دهه ۱۹۶۰ و اوایل دهه ۲۰۰۰ بین ۶ تا ۷ متر کاهش یافته. این کاهش در دوره خشکسالی (۱۹۹۸-۲۰۰۲) به شدت تشدید شده۔
سطح آب زیرزمینی شهر کابل از سال ۲۰۰۴ به طور متوسط ۱۰۵ متر در سال کاهش یافته است. این میزان تا کنون بیش از ۲۴ متر کاهش یافته است۔
دلیل آن این است که سرعت آب زیرزمینی به دلیل بارش کم و افزایش مصرف آب سریعتر از مقدار زخیره است۔
شرکت آبرسانی و فاضلاب شهری افغانستان تخمین کرده هست که ۷۰ درصد باشندگان کابل به آب پایپ دسترسی ندارند و تنها ۱۰ درصد از مردم به آب آشامیدنی دسترسی دارند۔
به دلیل عدم وجود امکانات مناسب مستراح، دفع زباله و کانال‌های باز فاضلاب، سفره‌های زیرزمینی کم‌ عمق به طور فزاینده‌ای آلوده می‌شوند که باعث عوارض و مرگ و میر کودکان می‌شود و نیاز به جوشاندن آب آشامیدنی توسط خانوادهایی است که منابع آب خود را از آب‌ های زیرزمینی تامین می‌کنند۔
فاضلاب از منابع داخلی و صنعتی به دریای کابل رها می شود و باعث به آلودگی شهر میشود. از این رو، باکتریاها در آب های زیرزمینی تصفیه نشده رایج هستند۔
ماستر پلان شهر کابل تخمین کرده که بیش از ۳۰۰۰ چاه های عمومی وجود دارد که آب ۴۶ درصد خانوادها را در ساحات آب بدون پایپ تامین می کند. علاوه بر چاه های عمومی، ۵۰ درصد خانوادها دارای چاه ها با عمق های مختلف میباشند۔
گزارشی میگوید که بسیاری از باشندگان از کمبود آب و آلودگی آب چاه ها به دلیل فاضلاب رنج می برند. چاه های خصوصی در سرتاسر شهر حتی در مناطقی که آب پایپ موجود است، هم یافت می شوند۔
:علاوه بر تأسیسات آب زیرزمینی موجود و تکمیل بند شاتوت، راه حل فنی چهار منبع برای تأمین آب شهری را ارائه می دهد
آب های پنجشیر ( زیرسطحی و زیرزمینی)، دریای پنجشیر (آب های سطحی)، و دو بند ذخیره سازی که برنامه ریزی شده، بند گلبهار و بند سالنگ. این گزینه ها می توانند مشکلات تامین آب برای منطقه شهری کابل، از جمله شهر جدید کابل را حل کند۔
ماستر پلان شهر کابل تخمین میکند که بند شاتوت و آب زیرزمینی محلی به ترتیب ۸۷.۲ و ۳۳.۲ میلیون متر مکعب در سال به عنوان منابع آب آشامیدنی تامین خواهند کرد۔

 

This article is based on a thread by Mohsin Amin (@MohsinAmin_), a policy analyst from Afghanistan.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here