به گفته ارشد مالک، رئیس قاصد، هواپیمایی بین المللی پاکستان (PIA) به دنبال افزایش فعالیت های خود در افغانستان است.

در حال حاضر ، این شرکت هواپیمایی پروازهای بین کابل و اسلام آباد را انجام می دهد. با این حال ، در آینده میخواهند پروازهای خود را به مزار شریف، هرات و قندهار نیز انجام دهد.

رییس PIA، ارشد مالک‌ گفته است، مسافرین مسیرهای مزارشریف، کابل و همچنان کابل و قندهار را طی کرده و از میدان هوایی کابل داخل پاکستان میشوند. پس چرا ، اگر PIA می تواند این خدمات را ارائه دهد، ما می توانیم به شما یک ارتباط مستقیم را ارائه کنیم، از قندهار، هرات، مزارشریف تا کراچی.

مقامات اتاق مشترک تجارت و صنایع افغانستان و پاکستان گفته اند که PIA می خواهد محصولات افغانستان را به چین و بازارهای اروپا منتقل کند.

خان جان الکوزی، یک سرمایه گذار گفت؛ ما می خواهیم كام ایر و آریانا انجام پروازها را به كراچی و لاهور نیز به ما ارائه دهند.

محمد قاسم وفایی‌زاده گفته است؛ اداره هواپیمایی افغانستان پس از بررسی سطح تقاضا در بازار و تاثیری که ویروس کرونا در کاهش تقاضا ایجاد کرده است ، تصمیم خواهد گرفت.

در حال حاضر ، PIA هفته سه پرواز را به کابل ارائه میدهد.

شرکت هواپیمایی KamAir افغانستان, هفته چهار پرواز را به اسلام آباد انجام می دهد.

سلیمان عمر، رئیس بخش بازرگانی کام‌ایر گفته است؛ ما انتظار داریم که نهادهای مربوطه در طول بحث، دسترسی منصفانه ای به شرکت های هر دو کشور داشته باشند، معمولاً از شرکت های پاکستان یا افغانستان در زمینه مالیات و ویزه به سهولت های بیشتری نیاز داریم.

وضع مالیات های عظیم پاکستان بار مسافران را سنگین کرده و این مسئله بسیاری از افغان ها را مجبور کرده است که از راه های زمینی دشوار به پاکستان سفر کنند.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here